KE.KBK Birleşik Vilayeti Mücahidleri Komutanı Emir Ubeydullah'ın Şehadeti doğrulandı.

Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve  O'na döneceğiz.

Kafkasya Emirliği KBK (Kabardey-Balkar-Karaçay) Birleşik Vilayeti resmi haber kaynağı İslamDin ajansı tarafından dün (27 Mart 2012 Salı)  KBK Vilayeti Mücahidleri komutanı Emir Alim Zankishiev (Emir Ubeydullah) 'in Nalçik'te sabah erken saatlerde şehid (insh'Allah) edildiği haberi doğrulandı.

İslamDin ajansı «Kafkasya Emirliği KBK (Kabardey-Balkar-Karaçay) Birleşik Vilayeti Nalçik sektöründe, Hjr 4 Cemaazil-Evvel 1433 (27 Mart 2012 Salı) günü Emir Ubeydullah (Alim Zankishiev) kâfir ve yerel mürtedler ile girdiği eşit olmayan savaşta şehid (insh'Allah) edildi.» dedi.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
«Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu (söz) Allah’ın üzerine borçtur. (Allah) Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da (böyle söz vermiştir). Kim Allah’tan daha çok sözünde durabilir? O halde Allah ile yaptığınız bu alışverişinizle sevinin. Gerçekten bu büyük bir kazançtır.» [Tevbe:111]

Emir Ubeydullah,27 Mart 2012 Salı sabahı erken saatlerde, Kabardey-Balkar Nalçik'te Komsomolskaya Caddesindeki 2 nolu binada, kukla yönetim yerel FSB-MVD (içişleri bakanlığı-özel kuvvetler) silahlı çetesi tarafından etrafı sarılarak silahlı bir mücadeleye girdi.

Kukla medya kaynakları ilk versiyon haberlerinde, «Mücahid komutanı Emir Ubeydullah'ın evde beraberinde 4 Mücahidin daha bulunduğunu ve bir terör operasyonu olarak» haberler duyurdu.

KBK (Kabardey-Balkar-Karaçay) Birleşik Vilayeti Mücahidleri komutanı Emir Ubeydullah kendisinden sayıca ve silah techizat bakımından üstün olan FSB-MVD (içişleri bakanlığı-özel kuvvetler) silahlı çetesine karşı bir kaç saat kendini savundu ancak ağır silahlar ile bombalanan ve yakılan evde şehid (insh'Allah) edildi.

Said bin Cübeyr'e bu ayette Allah'ın dilediği kimselerin kimler olduğu sorulduğunda şöyle cevap verdi:

«Onlar Şehidlerdir. Herkes ölürken, onlar ellerinde kılıçlarla Allah'ın Arş'ının etrafını saracaklar»
(İbn Mübarek- Buhari El Kabir'de- Ebu Naim Taberi Tefsirinde- Suyuti sahih olduğunu söyledi- Hakim (At-Tahabi doğrulamıştır)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

«Ve sur'a üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona (sur'a) bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar» [Zumer: 68]

Abdullah ibni Amr ibni El-As (r.a.)'ın rivayetine göre; Allah Rasulü (s.a.s.) şöyle buyurdu: «Kıyamet gününde Allah (c.c.), cenneti çağırır ve o da tüm güzellikleriyle ve ihtişamıyla gelir. Sonra Allah(c.c.) der ki: "Benim yolumda savaşan, öldürülen ve yaralanan kullarım nerede? Onlar cennete hesapsız olarak girsinler!"  Sonra melekler gelir, Allah'ın huzurunda secdeye kapanır ve şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bizler sana gece gündüz hamd ediyoruz. Peki senin bize tercih ettiğin bu insanlar da kim?" Bunun üzerine O(c.c.):"Onlar benim yolumda cihad eden ve ızdırap görenlerdir.»

O zaman melekler, her kapıdan şunları söyleyerek çıkarlar: «Sebatınızdan dolayı sizlere selam olsun! Ne mübarek bir mesken!  (İmam Ahmed,Hakim.)

İbn Abbas tarafından rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde de, Peygamberimiz  Aleyhisselam, şöyle buyurmuşlardır :

«Uhud'da kardeşlerimiz şehit oldukları zaman, Yüce Allah onların ruhlarını yeşil kuşların içlerine koydu. Onlar, Cennetin ırmaklarından sulanır, meyvelerinden yer, Arşın gölgesinde asılı altın kandillere gidip yuvalanır, tünerler. Onlar, böyle, yiyecek ve içeceklerinin hoşluğunu, güzelliğini görünce: Keşke Allah'ın bize neler ikram ettiğini kardeşlerimiz bilselerdi de, cihad etmekten çekinmeseler, çarpışmaktan kaçınmasalardı!  dediler.»

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
«Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler zannetmeyin! Bilakis onlar diridirler; Rab’leri katında rızıklanırlar. Allah’ın fazlından verdiği nimetlerle mutludurlar. Ayrıca, henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiç bir korku ve keder bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. 
Onlar Allah'tan gelen bir nimetle, hatta daha fazlasıyla ve Allah'ın mü'minlere olan mükâfatını zayi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler.» [Âl-i İmran: 169-171]

Kafkasya Emirliği KBK (Kabardey-Balkar-Karaçay) Birleşik Vilayeti Silahlı Kuvvetler Karargahı

* * *

ShamilOnline.org

 

Yorumlar  

 
+2 #1 türkistanlı 2012-03-28 13:37
ALLAH şahadetini kabul etsin inşaallah emir ubeyde kabardeybalkarakaracay emiri olduktan sonra cihad her gecen gün bütün sektorlerde katılım ve hareketlilik oluşmuştu ALLAH onu yerini alacak emiri en az onun kadar başarlı kılsın inşaallah canları ile cihad edenleri mallarımızla destekliyelim.
Alıntı
 

Yorum ekle

Uyarı : Yorumlar bölümünde yer alan yorum,eleştiri,bilgi ve tavsiyeler «Shamil-Online web sitenin fikrini yansıtmaz»
Kişilerin kendi görüşlerine dayanmaktadır.Buradaki fikir ve eleştiriler tercihinize uygun olmayabilir.
Yapılan yorum, bilgi, tavsiye tamamen kişilerin kendi sorumluluğundadır.
Yayımlanan yorum, fikir ve eleştirilerin içeriğinden sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.


Güvenlik kodu
Yenile

Bir Hadis